Anmälningsinfo 

Anmälningsavgift

1 500 kr/lag

Varje lag ska sätta in summan på bankgiro 5861-9586 eller betala med Swish eller kort senast 10 dagar efter anmälan. (Dock sista anmälan sker senast 18 augusti 2024)

Märk insättningen med lagets namn.

 

Anmälan är inte godkänd förrän anmälningsavgiften är betald.

Förbehåll måste göras för att stryka överanmälningar, varvid sist inkommen anmälan stryks först.

Vi kör både pojk- och flickgrupper (reserverar oss för att det kanske inte blir spel i alla klasser)!   

Vid strykning av oss återbetalas erlagd anmälningsavgift i sin helhet.